Opis systemu STELLA

System zgrzewania elektrooporowego STELLA steruje procesem zgrzewania głównie na zgrzewarkach stacjonarnych, na których wykonuje się zgrzewanie nakrętek metodą garbową, lub zgrzewanie dwóch blach metodą zgrzewania punktowego. Jest zestawieniem sterownika zgrzewania oraz sterownika PLC w jednym urządzeniu.

Dodatkowo system STELLA wyposażony jest w panel operatorski z systemem Windows CE, który służy do konfiguracji, oraz diagnostyki procesu. Możliwy jest zdalny dostęp do danych, poprzez sieć Internetową. Oprogramowanie APTerminal zainstalowane na panelu może być uruchmone także z poziomu komputera PC, gdyż pracuje w środowisku Microsoft .NET Framework.

Aplikacja APTerminal jest przejrzysta, oraz wielojęzyczna. Obecnie obsługuje języki: Polski, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, oraz Węgierski.

Dzięki połączeniu funkcji, które obecnie dostępne są poprzez zastosowanie drogiego osprzętu, można uzyskać większą jakość zgrzewania (brak rekalamacji), lepszą diagnostykę, oraz przenośność danych (dane konfiguracyjne zapisane w postacji HTML)

Wszystkie parametry zgrzewania oraz kontroli i sterowania przyrządem zapisane są w każdym programie osobno. Dzięki temu można wykorzystać jeden sterownik i jeden zestaw parametrów do zgrzewania różnych grubości blach i różnych nakrętek. Przykładem jest tutaj pomiar wysokości cylindra do kontroli nakrętki, oraz pomiar wtopienia nakrętki w blachę.

Sterownik zgrzewania posiada oprócz wejść cyfrowych, szereg wejść i wyjść analogowych, które pozwalają osiągnąć lepszą kontrolę zgrzewanych komponentów.

Jesteśmy otwarci na życzenia klienta w sprawie dopasowania sterownika do wymagań konkretnego procesu. Prosimy o kontakt.

Poniżej zestawiono najważniejsze cechy systemu:

- Licznik zgrzewów i sztuk (kilka zgrzewów na jeden detal). Możliwe jest zadanie maksymalnej liczby sztuk (np. liczby detali na 1 pojemnik).

- Kontrola komponentów - 14 wejść/czujników.

- Sterowanie przyrządem (ruchome elektrody) - 8 wyjść/zaworów.

- Obsługa czterech cylindrów zgrzewania - jeden główny, trzy dodatkowe, oraz dodatkowy zawór zwiększonej siły cylindra głównego.

- Pomiar prądu, napięcia, oraz energii zgrzewania. Dzięki pomiarowi energii mamy pewność, że utrzymaliśmy parametry w czasie całego cyklu zgrzewania (iloczyn "prąd*napięcie*czas").

- Kontrola pozycji cylinda. Dzięki temu kontrolujemy, czy założono poprawną nakrętkę, oraz wtopienie nakrętki w materiał podczas zgrzewania.

- Funkcja Stepper służąca do zwiększania wartości prądu w trakcie zużycia elektrod. Dodatkowo sterownik posiada wyjścia ostrzegawcze i przepełnienia licznika (wymiana elektrody).

- Kontrola położenia nakrętki (założenia "do góry nogami") poprzez odczyt ciśnienia wydmuchu na elektrodzie. Dzięki temu mamy pewność, że założono poprawnie nakrętkę.

- Wykresy przebiegu prądu, napięcia i pozycji cylindra podczas procesu zgrzewania, aktualizowane po każdym zgrzewie.

- Logowanie do pliku HTML pomiarów z ostatniego zgrzewu, oraz wszelkich zakłóceń i zmian parametrów.

- Baza danych przyrządów. Przy wykorzystaniu kodowania przyrządów (10 bitów - 1024 przyrządy) automatyczne ładowanie parametrów po podłączeniu przyrządu do zgrzewarki.

- Obsługa zaworu proporcjonalnego sterującego ciśnieniem cylindrów, oraz odczyt ciśnienia.

- Wizualizacja stanu wejść/wyjść cyfrowych/analogowych na panelu.

- Bieżąca informacja o wolnym miejscu w pamięci (np. karta SD).

- Instalacja elektryczna w jednej zabudowie. Brak konieczności budowania osobnych szaf dla sterownika zgrzewania i sterownika PLC.

- Możliwość współpracy z dodatkowycmi urządzeniami poprzez interfejs RS485/232, np. modem GSM (wysyłanie SMS'ów), waga, karta dostępu.

- Możliwość pracy w sieci Internet, np. wysyłanie mail'i ze statystykami, lub zakłóceniami.

- Możliwość edycji zebranych danych na komputerze PC (MS Excel).

- W przypadku awarii panela wystarczy przełożyć kartę SD z jednego do drugiego.

- itd...